Algemene informatie

Verkoop en aflevering van de JMS E-bikes geschiedt uitsluitend via geselecteerde dealers.
De erkende en ervaren vakhandel geeft u de juiste voorlichting bij de aanschaf van een E-bike die aan uw persoonlijke wensen voldoet.

Door hun goed opgeleid en getraind personeel bent u verzekerd van belangrijke after-sales service zodat u jaren lang veel plezier aan uw JMS E-bike blijft houden.

Service

Na enkele weken inrijden dient u een algehele controle door de dealer te laten uitvoeren. Eventuele onjuiste afstellingen kunt u dan laten corrigeren. Daarna minimaal halfjaarlijks een service- of onderhoudsbeurt door de dealer laten uitvoeren.

Gebruik in het verkeer

Uw JMS E-bike met trapondersteuning voldoet aan de CE Norm. Deze wordt gecontroleerd aan de hand van EU-richtlijnen en normen. Een toelating, certificaat of een rijbewijs voor het gebruik van uw JMS E-bike is niet nodig. Het rijgedrag van de gebruiker in het openbare verkeer moet overeenkomen met het gedrag van een fietser op een rijwiel zonder extra aandrijving. Het gebruik van een fietshelm is in Nederland niet verplicht doch wel veiliger en wordt daarom wel geadviseerd.

Accu uitname (model 29-Z en 30-Z)

Door de sleutel in het slot onderaan de accu te plaatsen en linksom te draaien, is de accu ontgrendeld en kan de accu naar boven eruit getrokken worden. U dient dan eerst het zadel d.m.v. de snelkoppeling los te maken en uit de E-bike te nemen. U kunt de accu terugplaatsen in de slede en vervolgens met de sleutel vergrendelen.

Stuurinstelling

Door middel van de snelvergrendelknop kunt u het stuur in de gewenste positie instellen. Na het instellen altijd controleren of alles weer in de juiste positie zit. Let op: alleen instellen bij stilstand en niet tijdens het rijden. Dit voor uw eigen veiligheid. Bovenstaande optie is afhankelijk van uw model E-bike.

Zadelpositie

Door middel van de snelvergrendelknop kunt u het zadel losmaken en naar boven of naar beneden schuiven, al naar gelang de gewenste hoogte van het zadel. Let op het merkteken op de zadelpen: het zadel nooit hoger monteren dan dit merkteken!

Contactslot

Om het elektrische systeem te bedienen, dient de contactsleutel op de accu ingeschakeld te zijn. De contactsleutel is de hoofdschakelaar van het systeem.

Garantiebepalingen

  • 5 jaar garantie op frame en geveerde voorvork
  • 3 jaar garantie op de motor
  • 3 jaar garantie op de accu (ingaande 01-07-2017)
  • 2 jaar garantie op alle overige componenten, met uitzondering van die componenten die aan normale slijtage onderhevig zijn, tenzij er sprake is van constructie en/of materiaalfouten.
  • 2 jaar garantie op alle elektrische delen inclusief controller en display

Frame en geveerde voorvork:
5 jaar garantie* op materiaal- en constructiefouten.

Motor:
3 jaar garantie* op materiaal- en constructiefouten.

Accu:
3 jaar garantie* op de accu met uitsluiting van diepontlading en gebruik van niet originele lader.

Onderdelen:
2 jaar garantie* op materiaal en constructiefouten.

* Garantie wordt niet verleend indien er sprake is van oneigenlijk of niet normaal gebruik, onvoldoende service of onderhoud, ondeskundige reparatie en/of montage. Ook wordt er geen garantie verleend bij gebruik van niet originele onderdelen, wijziging in uitvoering of constructie en indien de fiets voor verhuur is gebruikt. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, achtertandwielen, lampen, zadel, spaken, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij er sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

LET OP:

Schade ontstaan als gevolg van het gebruik van vork-uitzetters, valt niet onder de garantie, zoals ook alle vormen van molest buiten de garantie vallen. De dealer beoordeelt of garantie verleend wordt of niet. Garantie wordt uitsluitend via de JMS E-bike dealer afgehandeld. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende E-bike.

REGISTRATIE

Bij aankoop van uw E-bike ontvangt u een garantiekaart van uw dealer. Hierop dient u het framenummer en het serienummer van de accu en uw persoonlijke gegevens in te vullen. Het insturen van deze kaart is van groot belang! Tevens dient u een kopie van de aankoopnota mee te sturen. Garantie wordt slechts verleend na ontvangst van een volledig ingevulde garantiekaart en een kopie van uw aankoopnota. De garantieperiode begint op de dag van aankoop van uw E-bike.